PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khu Vực Post Bài Dự Thi Của Thành Viên Custom - Kitbash Cafemohinh 2012  1. HCM - Bài Dự Thi của Hachiko - NAVY SEAL CQB
  2. HCM – lin lin lin – Lực lượng lực lượng Biệt Kích SAS-Anh (SAS Commandos)
  3. HCM - Leodang - Delta Force in Afghanistan
  4. 75 Ranger-Sondiengnan
  5. HN - GunbladE - Event Custom & Kitbash 2012 G.I.Joe soldier
  6. HN - Cocachai - Navy Seal Team six
  7. TRIUYEN - US Army Force : FCS team
  8. HCM-TRUNG1206: Lính US Army Special Forces Afghanistan
  9. Bài Dự Thi " Xưa Và Nay " của Siêu87
  10. HCM - GhostTiger - Sniper Team SEAL TEAM III in Afganistan !!!