PDA

Xem phiên bản đầy đủ : KHU VỰC PRE - ORDER TỪ HOTTOYS VIETNAM  1. PRE-ORDER CAPTAIN AMERICA - AVENGER 2 - Age of Ultron -MMS281
  2. PRE-ORDER HULK BUSTER - HULK - HULK DELUXE - AVENGER 2 - Age of Ultron
  3. PRE-ORDER BLACKWIDOW HOTTOYS - AVENGER 2 - Age of Ultron
  4. PRE-ORDER HAWK.EYE HOTTOYS - AVENGER 2 - Age of Ultron
  5. ORDER HAWKEYE and BLACK WIDOW AVENGER 2.0