Cần mua em như hình hoặc các em khác của phicen :p, bro nào chán chơi thì nhượng lại cho mình với :58:

call 0934 234 764
http://www.phicen.com/uploadfile/image/20150605/20150605171899979997.jpg