Hiện tại mình đang có các mặt hàng Figure mô hình cần bán như sau. Tất cả là hàng nhập từ Nhật và real, chưa khui. LH: 0906 99 77 98 - Phương

1/ Zero Tamashii Bandai: 450k...