Mấy con này giống trong Biệt Kích Ngầm (Act of Valor), bái phục sự kiên nhẫn của bạn Tuấnsniper!!!