Anh nhận làm Sa bàn giá thành rẽ chắc sẽ đắt khách lắm !