Tôi rất thích làm mô hình , đặc biệt là những loại mô hình tự lắp ráp bằng kim loại.
Ngoài những gì giới thiệu bên trên , cửa hàng mohinhliti.com cũng cung cấp vật liệu...