Sau khi nhận hàng loạt câu hỏi về ứng dụng mình đăng trên instagram story hôm qua thì nay mình đã có thời gian giải đáp thắc gặp phải cho mọi người . Ứng dụng mình dùng để mua sắm gần đây là ứng dụng...