Quote Nguyên văn bởi GhostTiger Xem bài viết
Thế ai là người thắng vậy
anh sơn đó anh