E có 1 vài mẫu kiếm châu âu và katana khá đẹp giá lại rẻ ai mua về trưng tủ là hết bài lun....01237204070
1/7 kiến châu âu(20-22cm)giá 380k/nguyên set

1/6 katana (20cm)giá luôn kệ và tranh 300k(mua lẻ 1 cây 100k)

1/4 katana (30cm)giá 350k/c

dt 01237204070