các bác nào ở biên hòa lúc nào rảnh off giao lưu đi ạ.. muốn gặp quá cũng khó ..