e cần tìm khẩu shotgun như 1 trong 2 khẩu sau hoặc khẩu nào có báng gấp tương tự,
vậy bác nào có inbox hoặc LH e: 0965422434


em cảm ơn!!!