Như trên mình Cần mua NECA: Ninja Gaiden và Hot toys Snake eyes. Hàng like new nhé.