Sau khi nhận hàng loạt câu hỏi về ứng dụng mình đăng trên instagram story hôm qua thì nay mình đã có thời gian giải đáp thắc gặp phải cho mọi người . Ứng dụng mình dùng để mua sắm gần đây là ứng dụng sử dụng hoàn tiền thông minh MYPOP. Nghe đến 2 chữ thông minh thấy hay hay phải ko nào. Thời gian gần đây mình dùng MYPOP mỗi lúc ăn uống, mua sắm hay đi làm đẹp. Đây là ứng dụng bạn sử dụng khi thanh toán những dịch vụ trên và được nhận hoàn tiền mua sắm một khi tiêu dùng xong dịch vụ.
đơn giản là khi bạn tiêu dùng MYPOP để trả tiền thì bạn sẽ được nhận lại “tiền” vào tài khoản trên ứng dụng. Bạn có thể dùng số “tiền” ấy để trải nghiệm thêm các cửa hàng mới lạ có trên ứng dụng và tiếp tục được nhận hoàn tiền online.